Yabancı Çalışma İzni

Yabancı çalışma izni , ülkemizde yaşayan yabancılar ve kendi ülkelerinde yaşayıp ülkemizde işçi olarak çalışmak ya da ülkemizde bir şirket ortaklığı yapma isteyen kişiler için alınması şart olan bir izindir. Bu izin T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , talep edilen şartlar yerine getirildiğinde verilmektedir. Bakanlık tarafından talep edilen evraklar eksiksiz teslim edilse bile çalışma izni yine de verilmeyebilir . Çünkü çalışma izninin verilmesinin gerekli evraklar harici bir çok yeterlilik şartları vardır. Bu şartları yazımızın ilerleyen satırlarında kısaca özetleyeceğiz .

Çalışma izni türleri nelerdir
 • Süreli Çalışma izni
 • Süresiz çalışma izni
 • Bağımsız çalışma izni
 • İstisna çalışma izni

 

Süreli çalışma izni

Ülkemizde bulunan ikamet izni , ülkede bulunma izni gibi izinlere bağlı olarak belli bir işletmede veya iş de çalışmak için talep edildiğinde öncelikle 1 yıl olarak alınan daha sonra çeşitli sebepler ile aynı işte veya işkolunda çalışmak şartıyla 6 yıla kadar uzatılabilen çalışma iznidir.

Süresiz Çalışma izni

Ülkemizde en az 8 yıl oturum izni ile kanunen yaşamış , en az 6 yıl çalışma izni ile çalışmış kişiler sınırsız çalışma izni alabilirler .Bu gereklilikleri taşımak ve belgelendirmenin dışında ,herhangi bir meslek odası alanında çalışmış olan yabancılar için odadan alınacak geçici üyelik belgesinin de sunulması gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni

Ülkemizde 5 yıldır izinli olarak kesintisiz ikamet eden yabancılara verilen bir izindir .Fakat bağımsız çalışma izni için ülkemizin iş hayatına ve ekonomisine pozitif etki yaratacak bir iş kolunda çalışıyor olması gibi , ilgi hakkın mevzuatında belirtilen şartların karşılanıyor olması gerekir.

İstisnai çalışma izni

Bu izin ülkemizin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere istinaden , bu sözleşmelerde belirtilen faaliyet alanlarında kullanılmak üzre verilmektedir . İstisnai çalışma izni söz konusu özel faaliyet ve programların takvimi ile süre sınırı olan bir çalışma iznidir.

Nasıl Başvuru yapılacak ?

Çalışma izini başvuruları iki noktadan yapılmaktadır.

Yurt dışı başvuru : Bizzat çalışma izni alacak yabancı kişiler, bulundukları ülke de bulunan Konsoloslularımız, büyük elçiliklerimizde başvuru yapacaklardır.

Yurt içi başvuru : turkiye.gov.tr üzerinden başvuru yapacaklardır. Türkiye’deki başvurular ilgili kişinin çalışacağı işletme sahibi tarafından yapılmaktadır.

 

İZİN ALACAK KİŞİNİN VERMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

 • Pasaport sureti
 • 6 ay geçerli ikametgâh
 • Türkiye dışında yüksek öğrenim gören yabancı çalışanlar için denklik belgesi
 • Türkçe tercüme yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış geçici mezuniyet belgesi ya da diploma

 

İŞVERENİN SUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
 • Başvuru formu
 • Uzman statüsünde yabancı çalıştıracak işyerlerinde hizmet gören Türk vatandaşlarının maaşları
 • İşveren ve yabancı çalışan arasındaki iş sözleşmesi
 • E-imza
 • İşyeri kuruluş sermaye ve ortaklık durumu gösteren resmî gazete
 • Noter onaylı bir önceki seneye ait bilanço ve kâr zarar tablolar

 

Daha detaylı bilgi : https://www.goc.gov.tr/calisma-izni-sss

Başvuru Ekranı : https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/eizin