Ticari Tercüme

Ticari işlerinizi riske atmayın!
 
Ticari belgelerin çevirisinde en önemli husus deneyimdir. Nur Tercüme Bürosu yıllardır gerçekleştirdiği ticari tercüme işlemleri ile şirketlere sorunsuz ve kusursuz bir deneyim yaşatmaktadır.
 
Genelde resmi makamlar, ticari ve resmi şirket evraklarının tercümesinin yanında aynı zamanda noter tasdik ve apostil tasdik istemektedir. Noter tasdiki ya da apostil tasdiki için de yeminli tercüman zorunluluğunun yanında tercüme kalitesi de bir zorunluluk haline gelmiştir.
 
Hızlı, sorunsuz ve kusursuz tercüme işlemleriniz için Nur Tercüme Bürosu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Tercümesini yaptığımız bazı ticari alanlar :
Ticari tercüme dokümanları, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi tercümeleri, fizibilite etüdü/raporu, dış ticaret belgeleri, faturalar, proforma faturaları, gümrük Evrakları, yıllık bilançolar, gelir – gider tabloları, ihaleler, sözleşmeler, yatırım ve büyüme raporları / projeleri, faaliyet belgeleri, ihale şartnameleri, sigorta poliçeleri, uluslararası taahhütler, teklifler, muhasebe tabloları, öz sermaye araştırmaları, firma tanıtım yazıları, yazışmalar, tutanaklar, imza sirküleri, finansal raporlar…